AAAAHAHAHHAHAHAHHA…..<deep breath> AAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA …<clutches stomach> AAAAAAHAHAHAHAHAHA… HAH… HAH…. <snort> HAHAHAAHAHAHA….

But we’ve got it!